Unescovandra vid Drottningholm

En promenad genom Drottningholms slottspark ger variation. Från en strikt formträdgård med en vattenparterr till en friare engelsk park med dammar och ett intimare boské-kvarter. Trädgårdstraditionen går tillbaka till Johan III:s tid vid 1500-talets slut.

Unescovandra vid Drottningholm

En promenad genom Drottningholms slottspark ger variation. Från en strikt formträdgård med en vattenparterr till en friare engelsk park med dammar och ett intimare boské-kvarter. Trädgårdstraditionen går tillbaka till Johan III:s tid vid 1500-talets slut.

Drottningholms slottspark är öppen året runt. Här vandrar du genom historiska stilideal från 1600-talets barock till engelsk park på sent 1700-tal med fantastiska omgivningar. Vi förflyttar oss mellan strikta formade trädgårdar planerade i slutet av 1600-talet till en friare engelsk park påbörjad ungefär 100 år senare. Vi ser även de intimare boské-kvarteren från 1760-talet vid Kina slott. Partierna med sina tydliga karaktärsdrag vittnar om såväl skiftande stilideal som lång kontinuitet. Traditionen med trädgårdar går helt tillbaka till Johan III:s tid vid 1500-talets slut. Vackra bronsskulpturer pryder parken samtidigt som lindalléer ramar in trädgårdarna närmast slottet.
Vattenparterren med mindre och större fontäner. Du ser även omgivningarna kring Götiska tornet, Ståthållarbostaden och Labyrinten* (vid snö måste vandringen läggas om då det inte är plogat och svårt att se te x Labyrinten). Hör om Märta Helena Reenstierna, alias Årstafrun som älskade nöjesutflykter till Drottningholm.
Loading...