CBIS 5981055
CBIS 5981057
CBIS 6263066
CBIS 5989026

Hornsgatans hus och höjder (1800-talets Söder)

En stadsvandring med Arbetarhistoria och tuffa levnadsvillkor. Samtidigt upplever du ett smått unikt kulturhistoriskt landskap med härlig arkitektonisk skönhet. Kvarteren strax ovanför Hornsgatan erbjuder det där lilla extra. Guiden berättar om stadens utveckling, där du går längs gröna buskar och träd och många äldre byggnader i trä. Levnadsvillkoren var hårda på 1700-talet. Fyra av tio barn dog under deras första levnadsår. Pesten anlände upprepade gånger till staden. Malaria, dysenteri, gulsot och tuberkulos var extremt vanliga på grund av det trånga boendet och ett stillastående, förorenat vatten. Med många bilder från förr.

Kommentarer