Stadsvandra kring Klara sjö

Mycket bra vandring. Av Kristina, 2021-02-26.

Stadsvandra kring Klara sjö

Mycket bra vandring. Av Kristina, 2021-02-26.

I Stockholm fanns många enklare fabriker redan innan den industriella revolutionen nådde Sverige. Dessa kallades manufakturer. Manufakturerna masstillverkade varor till försäljning, men med enklare tekniker och redskap, och utan några avancerade maskiner.

Många fabriker, verkstäder och industrier i Stockholm byggdes längs stränder och nära vattnet. Det var bland annat för att göra det lättare att transportera material och färdiga varor med båt. Bolinders Mekaniska Verkstäder låg till exempel intill Klara sjö på Kungsholmen. Här låg också A.B. Levins Strå- och Filthattsfabrik samt Wiklunds Velocipedfabrik.

Fram till 1880-talet var det i princip förbjudet att vara arbetslös eller bostadslös i Sverige. En person som saknade bostad eller arbete kallas för lösdrivare och kunde bli satt på spinnhus, rasphus eller arbetsinrättning.

Grubbens var Stockholms stads norra frivilliga arbets- och försörjningsinrättning under 1800-talet. Den öppnades 1860 på Kungsholmen. Den kom i folkmun att kallas Grubbens, efter de tidigare ägarna till marken, Hans Vilhelm Grubb och senare kommerserådet Michael Grubb. Vi vandrar längs Barnhusviken och når genom en smart passage upp till Hallbergs och Wiklunds fabriker vid Sankt Eriksgatan. På Ahlströmergatan ligger en av Kungsholmens vackraste hus; kvarteret Skatan 10. Området var aktivt på många sätt under sekelskiftet. Här låg fabriker som tillverkade romerska bågar, tändstickor och radioapparater. Hit kom också Sven Wallander och HSB för att bygga stort.

Vi går även förbi en av de mosaiska begravningsplatserna. På avstånd från en terrass ser vi Karlbergs slott. Vi följer stranden och når senare fram till ett litet koloniområde med 19 granna stugor. Vaktstugan Lilla Hornsberg var ett populärt tillhåll för både Bellman och Karlbergskadetterna. Vid brofästet tar vi oss över den forna trafikerade kanalen och når Karlberg. Vandringen avslutas med en promenad genom Karlbergs slottspark.

Längd: 120 minuter.
Medföljande voucher med mötesplats.
Loading...