Spökslottet, Spelbomskan och Sjöberg

Upplev Spökslottets vackra park på toppen av Drottninggatan. Slottet har inte förändrats mycket sedan det byggdes i slutet av 1600-talet. Det gick många spökerier här, bland annat har en man setts sittande i en hästvagn med lågor kring sig.

Spökslottet, Spelbomskan och Sjöberg

Upplev Spökslottets vackra park på toppen av Drottninggatan. Slottet har inte förändrats mycket sedan det byggdes i slutet av 1600-talet. Det gick många spökerier här, bland annat har en man setts sittande i en hästvagn med lågor kring sig.

Stockholms landskap och stadsplanemönster präglas av Stockholmsåsen, den grusås som sträcker sig genom staden i nord-sydlig riktning och med en högsta punkt där Gamla Observatoriet är beläget. En engelsk park, Observatorielunden anlades på 1790-talet. Här gavs optimala förutsättningar för astronomiska observationer. Spelbomskans torg härrör från väderkvarnen Spelbomskan. Denna anlades troligen av Mårten Spijlbohm på 1600-talet. Kvarnen brann ner 1868. Kvarteret är berömt för sina många barer för här låg ju Hamburgerbryggeriet. Stadsvandringen avslutas vid borgerskapets änkehus från 1724. Änkorna är sedan länge utflyttade och här finns idag bland annat restaurangen Cliff Barnes. Med många bilder från förr.

Längd: 90 minuter
Medföljande voucher med mötesplats.
Loading...