Röda bergen och tre liljor

En stadsvandring i de vida omtalade Röda bergen, upplev en harmonisk småstadskänsla.

Röda bergen och tre liljor

En stadsvandring i de vida omtalade Röda bergen, upplev en harmonisk småstadskänsla.

I Röda bergens inre är gatorna smala med asfalterade trottoarer som kantas av trevåningshus. Fasaderna är putsade i varma kulörer och utsmyckade med sparsmakade 1920-talsdekorer. I Röda bergen finns den familjära känslan, lugnet i det lilla som skapas i det stora stökiga. Och folkflödet.

De öppna innergårdarna är speciella. De planerades för att det inte skulle vara stängt utan skapa en ständig ström av människor som passerar. Du går in genom ett valv och kommer till kvarteret Tre Liljor, ett namn hämtat från en krog som låg här och som dessvärre brann ner redan 1869. Vandringen avslutas nära Matteuskyrkan.

Längd: 90 minuter.
Medföljande voucher med mötesplats.
Loading...