Ringvägen, repslagare och Rännstensungar

Stadsvandra på Söders höjder i kvarteren ovanför Hornsgatan. Levnadsvillkoren var hårda innan vi fick rinnande vatten och avlopp. Men här finns också mycket charm i trä- och stenhus. Ett unikt kulturhistoriskt landskap med härlig arkitektonisk skönhet och vyer

Ringvägen, repslagare och Rännstensungar

Stadsvandra på Söders höjder i kvarteren ovanför Hornsgatan. Levnadsvillkoren var hårda innan vi fick rinnande vatten och avlopp. Men här finns också mycket charm i trä- och stenhus. Ett unikt kulturhistoriskt landskap med härlig arkitektonisk skönhet och vyer

Levnadsvillkoren var hårda i Stockholm innan vi 1861 fick rinnande vatten. På grund av ett trångt boende, många sjukdomar och ett förorenat vatten dog många barn under sina första levnadsår. Hör om arbetarnas historia och deras tuffa levnadsvillkor samtidigt som staden utvecklas. Högläsning ur mantalslängden ger glada skratt. Under 1600-talet var det många skinnare eller garvare som bedrev sina hantverk på höjden. Deras yrkesutövning luktade illa och krävde mycket vatten, därför höll de till här. Idag är Skinnarviksberget en populär utsiktsplats. Skinnarvikshavannan blev ett känt begrepp i Stockholm. Det var framför allt på Södermalm som tobaksindustrin lyckades. En annan yrkeskår som lyckades bra här var bryggarna. Münchenbryggeriet är ett av Stockholms mest karaktäristiska inslag i stadsbilden. Här tillverkades öl i över hundra år. På stadsvandringen ovanför Ringvägen och bland repslagare och rännstensungar vandrar du även på Monteliusvägen. Stadsvandringen avslutas i höjd med Hotel Hilton. Med många bilder från förr.
Loading...