Nobelvandra vid Vinterviken

Vinterviken är synonymt med Alfred Nobel och hans fabriker men jag vågar lova att du blir överraskad. Här finns så mycket mer. En vacker skogspromenad ovanför fabriken med utsikt mot Mörtviken ger energi. Du ser fornminnen som spränggropar och en installation.

Nobelvandra vid Vinterviken

Vinterviken är synonymt med Alfred Nobel och hans fabriker men jag vågar lova att du blir överraskad. Här finns så mycket mer. En vacker skogspromenad ovanför fabriken med utsikt mot Mörtviken ger energi. Du ser fornminnen som spränggropar och en installation.

Det var på 1940-talet som hembygdsföreningen i Hägersten krävde att området vid Vinterviken skulle städas, kolonilotter uppstår, en idrottshall byggs och promenadstigar öppnar. Spelet om Hägersten var på 80-talet en pjäs om arbetarnas historia och levnadsvillkor. Var det detta som fick oss att vakna? Vid kulturens år 1998 har den gamla fabriken förvandlats till skulpturens hus och sedan början av 2000-talet drivs det som café, konferens- och restaurangverksamhet.

Det var en sprängolycka vid Heleneborg, där Alfred Nobel kom att mista sin bror, som tvingade verksamheten att flytta från innerstan. Men även om verksamheten nu låg vid en mer skyddad plats kunde man inte förutspå de olyckor som skulle komma.

Den explosiva verksamheten kom att flyttas från Vinterviken till Gyttorp redan 1920, kvar blev bara lagerhållning och distribution. Vintervikens vidare öde blev att här utvinna uran samtidigt som stora delar av området blev skrotupplag. Stockholms stads undersökningar visade att det under gräset och i sjöbotten fanns höga halter av tungmetaller. För att kunna återställa området skulle stora mängder av massor behöva tas om hand på olika sätt, allt från att rena jorden till slutförvaring av farligt avfall. 31 000 ton förorenade massor har grävts upp och muddrats upp för att sedan ersättas av motsvarande rena massor. För att hålla ned transporterna sorterades massorna på plats och det farliga avfallet togs till Fortums anläggning för avfallshantering i Kumla söder om Örebro, en av få anläggningar specialiserade på farligt avfall. Efter saneringen ska området återställas, gräs, blommor, träd och buskar ska anläggas och planteras. Prislappen landade på 96 miljoner kronor.

Ett omfattande arbete med sanering är nu över, prislappen landade på cirka 96 miljoner kronor. Buskar och lökväxter är planterade och både Vinterviken och Mörtviken bjuder in till trivsamma promenader och sköna stunder.
Som fornminne räknas allt som är äldre än 150 år - så nu kan vi besöka ett par av Nobels spränggropar. Vi ser också Stina Ekmans skulpturverk Bergskatedralen.

Guiden berättar om Alfred Nobels liv, hans ständiga huvudvärk, uppfinningarna, resorna, kärleken och livet. Alfred Nobel byggde upp ett enormt imperium och stora ekonomiska tillgångar med sin dynamit. Hör en fd arbetare som berättar om jobbet att kontrollera ventilluckorna på salpetersyrafabriken. Vid sin död var Alfred Noel engagerad i 93 fabriker i 20 länder. Framgångarna byggde hans förmögenhet och lade grunden för Nobels testamente.
Loading...