Lärkstaden och lyxigt leverne

Upplev Humlegårdens gröna sköna miljöer, så har det inte alltid varit. Här låt uteliggare och hemlösa, det var lerigt och dammigt. Här vandrade kogubbar och getgummor och på andra sidan stigen byggde nya kvarter som Villastaden och det lyxigare Lärkstaden.

Lärkstaden och lyxigt leverne

Upplev Humlegårdens gröna sköna miljöer, så har det inte alltid varit. Här låt uteliggare och hemlösa, det var lerigt och dammigt. Här vandrade kogubbar och getgummor och på andra sidan stigen byggde nya kvarter som Villastaden och det lyxigare Lärkstaden.

Du promenerar in i den storslagna gröna trädgården - Humlegården. Så mycket historia som gömmer sig under rötterna här....kanske var det här som Strindberg talade om Esplanadsystemet för oss. Som en protest mot stenstaden uppfördes den privata Villastaden för en högre social klan. Husen är olika både till utseende och vad gäller dekoration. Några affärer uppfördes inte, men väl en kyrka som idag dessvärre bara är ett minne blott. Tisdag med tolfterna, Idun och De Nio var en serie föreningar för nätverk under sekelskiftet. Du hör berättelser från förr. Du promenerar på en av Stockholms vackraste gator - Danderydsgatan och känner den engelska atmosfären i husens murar. Strax bakom ligger den lilla Lärkstaden - en stadsdel från 1907-1917 som bemästrade topografin med ett intimt bostadskvarter. Den norra delen av området har karaktär av villastad, men har under efterkrigstiden kommit att förvandlats till ambassader och kontor. Områdets södra bostadskvarter består av flerfamiljshus. Vandringen avslutas vid Engelbrektskyrkan som bjuder på en magnifik utsikt. Med många bilder från förr.
Loading...