Kändisvandring på norra begravningsplatsen

Efter en historisk introduktion av den magnifika begravningsplatsen så börjar vandringen i den äldsta delen planerad efter fransk-klassiskt mönster – en halvcirkelformad plats med alléer. Här finns också många skulpturer, reliefer och konstnärliga uttryck.

Kändisvandring på norra begravningsplatsen

Efter en historisk introduktion av den magnifika begravningsplatsen så börjar vandringen i den äldsta delen planerad efter fransk-klassiskt mönster – en halvcirkelformad plats med alléer. Här finns också många skulpturer, reliefer och konstnärliga uttryck.

En stadsvandring på en begravningsplats? Varför inte? Precis som i London, Rom och Paris letar vi här efter kändisar större och mindre.
Det var 1815 som Karlbergs kungsgård uppläts till allmän begravningsplats för stockholmare. Men det var först 1827 som den kom att invigas av biskop Johan Olof Wallin. Märta Helena Reenstierna, alias Årstafrun skrev om detta historiska ögonblick i sin dagbok. Begravningsplatsen utvidgades och anpassades flera gånger när staden växte, särskilt under 1860–1870-talen. Den äldsta delen planerades efter fransk-klassiskt mönster – med en halvcirkelformad plats med alléer. Stadsvandringen börjar här - i de äldsta delarna där du ser gravar tillhörandes Nils Ericson, Lars Johan Hierta och August Blanche. Samt Berwald, Nobel och Lena Nyman. Trädalléer skapar här naturliga avgränsningar. Vi passerar den katolska avdelningen och besöker den judiska. På Lindhagens kulle har området smyckats av monumentala mausoleum för bland annat Paul Urban Bergström (PUB), Folke Bernadotte och Rudolf Wall. Här vilar även Robert och Tyra Nobel, Lindhagen och Bünsow. August Strindberg vilar under ett svart tjärat träkors, något han hade sett på gravar i Paris. Han ville bli begraven på den “nya kyrkogården” men icke i de rikas kvarter på fåfängans marknad.
Loading...