Jaktkort Gällivare Allmänningsskog

Gällivare allmänningsskog erbjuder småviltsjakt på egen hand. Den totala markarealen omfattar ca 64.000 ha, fördelat på 19 olika områden belägna främst i de södra och östra delarna av Gällivare kommun. Småviltsjakten innefattar jakt på bland annat tjäder, orre, ripa, hare samt bäver.

Jaktkort Gällivare Allmänningsskog

Gällivare allmänningsskog erbjuder småviltsjakt på egen hand. Den totala markarealen omfattar ca 64.000 ha, fördelat på 19 olika områden belägna främst i de södra och östra delarna av Gällivare kommun. Småviltsjakten innefattar jakt på bland annat tjäder, orre, ripa, hare samt bäver.

Ingen småviltsjakt tillåten under perioden 1 - 7 september p.g.a. älgjakt. Kontakta jaktledaren inom de områden där ni tänker jaga. Önskvärt är att småviltjägarna klär sig färgglatt för att undvika olyckor. Sätt t.ex. klara färgband i mössa och ryggsäck. Kom ihåg – gå aldrig på annans ståndskall.

Jaktkortsinnehavaren åligger:

-Att iaktta gällande författningar, kungörelser och av allmänningsstyrelsen utfärdade föreskrifter.
-Att vid jakt medföra jaktbeskedet och på anfordran uppvisa detta för allmänningens tjänstemän, polisman, jaktbevakare och övriga jaktkortsinnehavare.
-Att väl vårda jakten
-Att efterhålla och till allmänningens skogspersonal anmäla tjuvskytte och åverkan.
-Att tillse att lägerplatser och nyttjande kojor lämnas i snyggt och städat skick.
-Att tillse, särskilt vid torr väderlek, att fullt betryggande säkerhetsåtgärder vidtages vid uppgörande av eld.

Gällivare allmänningsskog vill göra jägare uppmärksam på att hundar som driver eller på annat sätt ofredar ren ej får släppas lös inom områden där renskötsel är tillåten enligt Rennäringslagen 93§.
Åverkan, olaga jakt och fiske på allmänningsskogarna eller överträdelser av i detta jaktkort meddelade föreskrifter medför förlust av jakträtten jämte ansvarsyrkande.
Löst jaktkort innebär inte rätt till villkorslöst nyttjande av allmänningens skogsbilvägar.
Vid fall då väg bedöms ta skada av trafik kommer den att stängas.

Baglimit: Max antal skogsfågel 3 st/dygn och kort.

Vid köp online får du en bokningsbekräftelse skickad till angiven mailadress, vänligen skriv ut den då den gäller som ditt jaktkort. Jaktkortet ska alltid medföras vid jakt och på begäran kunna uppvisas tillsammans med legitimation.

Kartinformation över markområdet hittar du på www.allm.se/kartor.

Statligt jaktkort betalas via www.statligtjaktkort.se

In English: You will find a link to general hunting rules at www.allm.se/jakt-och-fiske
Loading...

Contact information

  • Webbsida
  • Gällivare Allmänningsskog, Garvaregatan 8 - 982 32 - Gällivare