I huvudet på Hahr

Erik Hahr var rätt man på rätt plats i rätt tid. Platsen var Västerås, vi gick från småstad till större industristad, när 1800-talet skulle bli 1900-tal. Han var arkitekt och stadsplanerare och som stadsarkitekt hade han romantiska drömmar och visioner.

I huvudet på Hahr

Erik Hahr var rätt man på rätt plats i rätt tid. Platsen var Västerås, vi gick från småstad till större industristad, när 1800-talet skulle bli 1900-tal. Han var arkitekt och stadsplanerare och som stadsarkitekt hade han romantiska drömmar och visioner.

Erik Hahr var arkitekt och stadsplanerare. Han föddes på Ekeby gård i Dingtuna, ett lantbruk med djurhållning. Familjen växer och gården blir för trång så de sökte sig till en ny och större bostad i Västerås. När Erik var på väg att fylla sju år flyttade familjen till en fastighet på Mariaberget.

För Erik blev Berget en symbol för det nya Västerås, drömmen om det vackra Västerås. Han målade sin vision i en något romantisk akvarell som hänger i Stadshusets källare. Han ville markera att han fanns till hands när det nya Västerås skulle skapas. Vår stadsvandring börjar från terrassen vid Fryxellska skolan.

Erik Hahr var från början konstnär och blev på kort tid en mycket kompetent arkitekt inom skilda områden. Det berättas att han var mångsidig och hade en god förmåga att tolka beställningarna både vad det gäller avsikter och önskemål. 1897 drev han en egen arkitektverksamhet i Stockholm och medverkade både vid en restaurering av Gripsholms slott och med en rekonstruktion av Gamla Stan vid Konst- och industriutställningen på Djurgården samma år. Utställningen resulterade i flera jobb för Erik som nu skulle restaurera Dingtuna kyrkas interiör. Erik tog bland annat fram Albertus Pictors överkalkade målningar från det sena 1400-talet och gav kyrkans inre en ny och ljusare stil.

Erik Hahrs verksamhet i den egna arkitektfirman fick en rivstart med två stora uppdrag hemma, dels den kombinerade Polis- och brandstationen vid kvarteret Igor, dels Aseas eget Folkets hus. Hahr ritade bostäder, verkstäder, biografer, teatrar och gymnastiksalar. Han ritade ett vattentorn på Djäkneberget och Hovedstalunds kyrkogård. Han ritade inte den egna familjegraven på Östra kyrkogården, han ritade inte kapellet helelr, som var av äldre datum. Men kyrkogårdens vackra mur mot Mimergatan var hans verk, liksom det vackra staketet på övriga sidor. Han hade sitt ritstift med i det mesta som hände i Västerås i nästan ett halvt sekel. Ingen annan arkitekt kan konkurrera med honom. 

På den här stadsvandringen går vi från familjehemmet på Hållgatan via Källgatan och till Slottsgatan. Storbron leder oss till Erik Hahrs gata och Fiskartorget. Vi vandrar på Munkgatan och ner till Aseatorget och Mimerporten. Vi ser Folkets Hus och Mimergatans vackra mur. Stadsvandringen avslutas vid Erik Hahrs familjegrav på Östra kyrkogården. 
 
Loading...