Från Klara till city

Stadsomvandlingen på Nedre Norrmalm hör till det svenska 1900-talets mest drastiska bebyggelseförändringar.

Från Klara till city

Stadsomvandlingen på Nedre Norrmalm hör till det svenska 1900-talets mest drastiska bebyggelseförändringar.

I korta ord handlar det om rivning av ett byggnadsbestånd som tre århundraden skapat. Det var huvudstadens centrala stadsdel, det var fråga om.

Stadsdelen front mot vattnet har man avsiktligt inte rört, men annars är det bara några få kvarter kvar. Liksom i gamla berömda stadskvarter i Italien, i Paris´Marais eller vårt eget Gamla stan, var det inte de enskilda monumenten som gav stadsdelen dess karaktär och värde, utan mångfalden, detaljrikedomen och topografi.
De små handelsidkarna och hantverkarna, som var beroende av låga hyror och ändå krävde närhet till City, kom till korta för starkare intressen.

Vandringen som börjar vid Klara kyrka tar dig även med till Centralstationen, det gamla posthuset och gamla Brogatan.
Loading...