Från kåkstad till kablar och kolsyra

Du vandrar från Årstaberg och den gamla kåkstaden som där växte fram under mitten av 1800-talet. Stadsdelen var nästan helt befriad från sanitär infrastruktur. Här finns idag en grön liten park, Årstaskolan och en helt ny bebyggelse.

Från kåkstad till kablar och kolsyra

Du vandrar från Årstaberg och den gamla kåkstaden som där växte fram under mitten av 1800-talet. Stadsdelen var nästan helt befriad från sanitär infrastruktur. Här finns idag en grön liten park, Årstaskolan och en helt ny bebyggelse.

Du hör om 1950-talets Vin & Sprit med vinfartyg - idag garage och lagerutrymmen. Med en specialinstallerad hiss når vi effektivt ner till Sjövikskajen och de nybyggda skraporna. Här växte en av Stockholms första förorter och vi etablerade bagerier, båtvarv, färgfabriker, kabelfabriker och kolsyrefabriker. Liljeholmens värdshus där Märta Helena Reenstierna gifte sig 1775 står tyvärr inte kvar, men på höjden ovanför reser sig Brännkyrkas fascinerande församlingshus från 1925. Här står dock fortfarande 1700-tals gården Stora Katrineberg. Med många bilder från förr. Stadsvandringen avslutas på Liljeholmstorget.

Längd: 90 minuter
Medföljande voucher med mötesplats.
Loading...