Enskede slakthus och trädgårdsstad

Som så många andra gånger med Stefan, en intressant och njutfylld vandring där han med stort engagemang och entusiasm levandegör dåtidens folkliv och beskriver samhällsordningen och dess stämningar i en tidsenlig miljö. Eva, 2021-02-13.

Enskede slakthus och trädgårdsstad

Som så många andra gånger med Stefan, en intressant och njutfylld vandring där han med stort engagemang och entusiasm levandegör dåtidens folkliv och beskriver samhällsordningen och dess stämningar i en tidsenlig miljö. Eva, 2021-02-13.

När skråväsendet avskaffades och full näringsfrihet infördes tappade vi kontrollen. Bristerna var många när det gäller hygien och tillsyn. Stockholms stads slakthus uppförs med stallar, kontorslokaler, kylhus, marknadshallar och ett eget vattentorn. Ett stenkast bort ligger Enskede Trädgårdsstad - den första kommunalt planerade trädgårdsstaden i Sverige. Stadsplanen ritades av Per Olof Hallman. Vi ser bland annat Enskede kyrka, Margaretaparken och Enskedehusen. Med många bilder från förr.

Längd: 90 minuter.
Medföljande voucher med mötesplats.
Loading...