Enskede slakthus och trädgårdsstad

Se ett av Stockholms sista industriområden med fabriksbyggnader. Det gamla slakthuset förvandlas nu till ett nytt bostadsområde. Gamla Enskede ligger strax intill och var Stockholms samt Sveriges första kommunala trädgårdsstad. Stadsplanen av P-O Hallman.

Enskede slakthus och trädgårdsstad

Se ett av Stockholms sista industriområden med fabriksbyggnader. Det gamla slakthuset förvandlas nu till ett nytt bostadsområde. Gamla Enskede ligger strax intill och var Stockholms samt Sveriges första kommunala trädgårdsstad. Stadsplanen av P-O Hallman.

När skråväsendet avskaffades och full näringsfrihet infördes tappade vi kontrollen. Bristerna var många när det gäller hygien och tillsyn. Stockholms stads slakthus uppförs med stallar, kontorslokaler, kylhus, marknadshallar och ett eget vattentorn. Olle Adolphsons text kommer till användning: Ja, nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort. Nu skall hela rasket rivas, nu skall hela rasket bort. Riktigt så illa är det inte, det är ändå beslutat att enstaka fabriksbyggnader ska stå kvar för sanering och användas i den stad som stadsplanerare och byggföretag nu uppför. Här planeras nu bostadsrätter och hyresrätter i hus från 2- 12 våningar. Totalt 3000 nya lägenheter i olika storlekar. 14 000 nya arbetsplatser utlovas och allt ska stå klart 2033.

Vi lämnar snart byggarbetsplatsen bakom oss för att på andra sidan Enskedevägen nå ett betydligt lugnare och lummigare område.
Enskede gård var från slutet av 1700-talet ett stort gods beläget i Enskede som brukats av familjen Odelberg. Gården blev något av ett mönsterjordbruk och ett av Sveriges lönsammaste. Här fanns ungefär 80 mjölkkor, tobaksodling, brännvinsbränneri och en stärkelsefabrik. I början av 1900-talet ivrade Stockholm för trädgårdsstäder och 1904 köptes Enskede gård upp för att anlägga Enskede Trädgårdsstad, ett egnahemsområde med mindre hus. Tanken med trädgårdsstaden var att man skulle få en egen villa om två rum och kök med tillhörande täppa för samma pris som en tvårummare inne i staden.

Stockholms stad gav lån på upp till 80 % av kostnaden och tog dessutom fram ett antal typritningar, men det gick naturligtvis också bra att bygga efter egna ritningar. Det planerades rör ett stort antal radhus i området, men det blev endast vid Margaretavägen som dessa kom att uppföras. Istället blev det villor och parhus som kom att dominera trädgårdsstaden, samt några affärshus vid Handelsvägen. Redan 1913 stod merparten av bebyggelsen färdig. Vi ser bland annat Enskede kyrka och fina trähus från tidigt 1900-tal.

Öster om Nynäsvägen ligger i dag bostadsområdet Dalen som stod klart 1982. Dalens sjukhus planerades under 1960-talets andra hälft var tänkt att bli Europas största. Projektet avblåstes dock 1970, men då hade redan merparten av alla de kolonistugor som fanns på platsen jämnats med marken. Dalens koloniträdgårdar hade anlagts 1911 och bestod ursprungligen av 352 lotter. Av dem återstår bara 43 idag. Det stora sjukhusprojektet gav P C Jersild uppslaget till romanen Babels hus som blev en stor framgång och som startade en debatt kring sjukvården och de allt större sjukhusen. 1981 sändes en filmatisering av Babels hus i SVT med Carl Gustaf Lindstedt i huvudrollen och en scen spelades in i resterna av koloniområdet. Stadsvandringen avslutas i höjd med Gamla Enskede Matbod. Med många bilder från förr.
Loading...