Årsta, Älvsjö och Örby

Stadsvandringen som börjar på Årsta torg går via ett gravfält från yngre järnåldern. Årstafältet var under stenålderns senare del en havsvik av Östersjön som slutade vid Årsta gård. Havsnivån gick då 25 meter högre.

Årsta, Älvsjö och Örby

Stadsvandringen som börjar på Årsta torg går via ett gravfält från yngre järnåldern. Årstafältet var under stenålderns senare del en havsvik av Östersjön som slutade vid Årsta gård. Havsnivån gick då 25 meter högre.

Det stora gärdet kantades av historiska gårdar som till exempel Valla gård och Årsta gård. Stadsvandringen följer den medeltida Göta landsväg som fram till 1670-talet var huvudväg mellan Stockholm och Götaland. Vid Örby ser du småhusbebyggelsen från en av stadens äldsta villastäder samt Örby slott som ritades av ingen mindre än Jean de la Vallée. Då fanns här en barockträdgård med häckar, dammar och alléer. Ett stenkast bort ligger Brännkyrka kyrka, där den ursprungliga kyrkan troligtvis uppfördes vid 1100-talets slut, av vilka bara delar av långhuset återstår. Här har många bränder härjat och flera restaureringar förts fram. På kyrkogården ligger bland annat Märta Helena Reenstierna, den så kallade Årstafrun begraven. Här intill låg en kyrkby och Lerkrogen, som nedmonterades 1968 för att Stockholmsmässan skulle kunna byggas. Stadsvandringen avslutas vid T-bana Älvsjö - där Lerkrogen byggdes upp igen 1986.

Längd: 120 minuter
Medföljande voucher med mötesplats.
Loading...